Revision eller udvidet gennemgang?

Revision eller udvidet gennemgang? Hør seneste nyt fra registreret revisor Steen Gilfelt Udvidet gennemgang er kort fortalt, som ordet siger, en udvidet gennemgang af årsregnskabet. Udover et review indeholder udvidet gennemgang bl.a. bekræftelser fra pengeinstitutter, advokatbrev, tingbøger og dokumentation for skatteindberetninger. Udvidet gennemgang vil adskille sig fra revision, ved at revisor som udgangspunkt ikke: Kontrollerer

Read More »

Dagsbevis til varebil

Køb et dagsbevis, når du vil bruge din varebil privat Siden 2013 har du kunne købe dagsbeviser fra SKAT, som giver dig ret til at benytte din varebil til private formål uden risiko for beskatning eller krav om at tilbagebetale købsmomsen. Dagsbeviset giver dig adgang til fx: at købe ind til privat husholdning at flytte

Read More »

Moms – undervisning eller foredrag

Moms – undervisning eller foredrag Sondringen mellem foredragsvirksomhed og undervisning er ikke altid helt enkelt, men er ikke desto mindre vigtig, når det skal vurderes, om en ydelse er momspligtig, lønsumsafgiftspligtig eller fritaget for begge dele siger registreret revisor Steen Gilfelt. Foredragsvirksomhed er fritaget for både moms og lønsumsafgift, som ”anden kunstnerisk virksomhed”. Hvis et

Read More »

Oplysningsfristen for selskaber er ændret

Steen Gilfelt kan fortælle at o plysningsfristen for selskaber er ændret til 25. august 2023 (selvangivelsen) Skatteministeriet har udskudt oplysningsfristen for selskaber til fredag den 25. august 2023. Udskudt oplysningsfrist for selskaberSkatteministeriet har udsendt en pressemeddelelse, hvor det anføres, at oplysningsfristen for selskaber er skudt fra den 30. juni til fredag den 29. august 2023.

Read More »

Skat ved sommerhusudlejning i 2023

Skat ved sommerhusudlejning i 2023 De fleste vælger bundfradragsmodellen, men er du et ordensmenneske og dygtig til Excel, skal du måske overveje regnskabsmodellen. Det gælder især, hvis du udlejer meget og selv står for udlejningen. Iflg. registreret revisor Steen Gilfelt skal de sommerhusejere, der udlejer deres sommerhus, betale skat af overskuddet. Det skattepligtige overskud kan

Read More »

Skattefrie godtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer

Skattefrie godtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer Steen Gilfelt kan fortælle om Skattefrie godtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer Der er muligheder for udbetaling af skattefrie godtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer og frivillige gælder for alle former for foreninger o.l. Stor glæde og praktisk betydning. Satserne for 2023 er: Reglerne om skattefrie godtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer og hjælpere gælder for

Read More »

Julegaver og julefrokost

Den nye bogføringsvejledning Steen Gilfelt kan fortælle om julgaver og julefrokost – fradrag, hertil og ikke længere virksomheder, private som selskaber: Julegaver Registreret revisor Steen Gilfelt har du forskellige muligheder for at give julegaver til personalet med forskellig beskatning. Du har som arbejdsgiver mulighed for at give dine medarbejdere skattefri gaver, hvis den samlede værdi

Read More »

Den nye bogføringsvejledning 

Den nye bogføringsvejledning Steen Gilfelt kan fortælle om den nye bogføringsvejledning, for næsten alle virksomheder, private som selskaber: Bogføringsbeskrivelser for danske virksomheder skal være lavet senest når næste regnskabsår begynder iflg. Steen Gilfelt Det følger af, at Erhvervsstyrelsen har frigivet sin skabelon til beskrivelserne den 30/9.  Så hvis man har regnskabsår den 30. september, skal beskrivelsen

Read More »

Digitale kasseapparater til detail- og servicevirksomheder

Digitale kasseapparater til detail- og servicevirksomheder Fra den 1. januar 2024 skal detail- og servicevirksomheder benytte digitale kasseapparater siger registreret revisor Steen Gilfelt. Fra den 1. januar 2024 bliver alle virksomheder med en årlig omsætning på mindre end 10 mio. kr. pålagt at bruge digitale kasseapparater, men hvis en virksomheds registrering af salg er uregelmæssig,

Read More »

Fradrag og beskatning

Fradrag og beskatning Steen Gilfelt kan fortælle om fradrag og evt. beskatning omkring, Padel o.l. samt sponsering af egne børns fritidsinteresser. Hvis firmaet betaler for enkelte padeltimer, vil det sjældent have skattemæssige konsekvenser for de ansatte. Betaler arbejdsgiveren et årskontingent, vil det til gengæld næsten altid medføre skattepligt. Sportsfaciliteter, der findes på selve arbejdspladsen –

Read More »