Steen Gilfelt kan fortælle at o plysningsfristen for selskaber er ændret til 25. august 2023 (selvangivelsen)

Skatteministeriet har udskudt oplysningsfristen for selskaber til fredag den 25. august 2023.

Udskudt oplysningsfrist for selskaber
Skatteministeriet har udsendt en pressemeddelelse, hvor det anføres, at oplysningsfristen for selskaber er skudt fra den 30. juni til fredag den 29. august 2023.

Indberetning anses for sket rettidigt frem til og med mandag den 28. august 2023 kl. 9.00.

Årsagen til fristudskydelsen er tekniske udfordringer i systemet TastSelv Selskabsskat (DIAS).

BEMÆRK, at oplysningsfristen for selvstændigt erhvervsdrivende m.fl., som er den 1. juli 2023, ikke er udskudt.

 Men hos Gilfelt Revision bliver alle selskabsselvangivelserne indberettede inden 1. juli 2023. Dette bl.a. på grund af løbende god planlægning. God sommer fra d. 1. juli 2023.