Den nye bogføringsvejledning

Steen Gilfelt kan fortælle om julgaver og julefrokost – fradrag, hertil og ikke længere virksomheder, private som selskaber:

Julegaver
Registreret revisor Steen Gilfelt har du forskellige muligheder for at give julegaver til personalet med forskellig beskatning. Du har som arbejdsgiver mulighed for at give dine medarbejdere skattefri gaver, hvis den samlede værdi af fysiske gaver og andre mindre personalegoder ikke overstiger en samlet værdi af op til 1.200 kr. (2022). Kontantgaver er altid skattepligtige.

Gavekort vil i praksis også være skattepligtige, hvis de kan byttes til kontanter eller har en bred anvendelsesmulighed, f.eks. et gavekort til et stormagasin. Digitale gavekort kan altid byttes til kontanter og er derfor skattepligtige. Overstiger det samlede beløb årligt 1.200 kr. skal alt beskattes. Her er der dog særlige regler for julegaver! Som arbejdsgiver skal du indberette værdien af gaven til Skat, hvis det er en kontantgave, et skattepligtigt gavekort eller hvis gavens værdi i sig selv overstiger 1.200 kr. Husk, at du kan trække udgiften til gaven fra i virksomhedens skatteregnskab.

Skattefri gavekort
Der er undtagelser fra reglen om, at gavekort er skattepligtige. Følgende former for gavekort er altid skattefri for medarbejderen: Gavekort, der kun gælder til få, udvalgte gaver hos en udbyder på nettet Hvis arbejdsgiveren på forhånd har valgt gaven på gavebeviset til den enkelte medarbejder Gavekort, der er et gavebevis til én bestemt navngiven restaurant, hvor det kun kan bruges til dagens tre-retters-menu eller til én ud af tre tre-retters menuer, som arbejdsgiver har sammensat. Vær dog opmærksom på, at gavekortet kun er skattefrit, hvis det overholder beløbsgrænsen.

Skattepligtige gavekort
Følgende gavekort er altid skattepligtige for medarbejderen ifølge revisor Steen Gilfelt – altså indgår værdien i medarbejderens A-indkomst: Gavekort, der kan ombyttes til kontanter Digitale gavekort, f.eks. et plastikkort. Digitale gavekort kan altid byttes til kontanter og er derfor skattepligtige. Også selvom du skal betale et gebyr for at få det byttet til kontanter. Gavekort, der har en bred anvendelsesmulighed, f.eks. et gavekort til et stormagasin, supermarked eller byggemarked. Gavekort, der er til hele arbejdsgivers varesortiment og dermed har en bred anvendelsesmulighed Når gavekortet er skattepligtigt, skal medarbejderen oplyse gavekortets værdi på sin årsopgørelse i rubrik 20.

Julefrokost
Omkring julefrokost siger registreret revisor Steen Gilfelt følgende. Hvis arbejdsgiveren helt eller delvist betaler udgifterne, beskattes en julefrokost ikke, når arrangementet er af et rimeligt omfang og varighed. Det er ikke en betingelse, at julefrokosten bliver holdt på arbejdspladsen. Julefrokosten kan også holdes på en restaurant eller virtuelt, hvor medarbejderne deltager online, evt. samlet i mindre grupper. Hvis julefrokosten er virtuel, er den stadig skattefri for medarbejderne, selvom maden bliver leveret på hjemadressen, og der er fælles, virtuel underholdning, f.eks. musik og stand-up.


God jul og Godt Nytår fra Gilfelt Revision ApS
.