Skat ved sommerhusudlejning i 2023

De fleste vælger bundfradragsmodellen, men er du et ordensmenneske og dygtig til Excel, skal du måske overveje regnskabsmodellen. Det gælder især, hvis du udlejer meget og selv står for udlejningen.

Iflg. registreret revisor Steen Gilfelt skal de sommerhusejere, der udlejer deres sommerhus, betale skat af overskuddet. Det skattepligtige overskud kan opgøres efter to metoder.

Enten efter regnskabsmetoden eller efter bundfradragsmetoden. Det er muligt at skifte fra bundfradragsmetoden til regnskabsmetoden, men ikke den modsatte vej.

Uanset hvilken model, der vælges, beskattes overskuddet som kapitalindkomst. Det vil sige med en marginalskat på ca. 42 % siger registreret revisor Steen Gilfelt.

Regnskabsmetoden
Vælges denne metode, skal der betales skat af hele nettooverskuddet. Der er altså ikke noget skattefrit bundfradrag. Det kan lyde som en ulempe, men det er det ikke nødvendigvis.

Står ejeren helt eller delvist selv for udlejningen, kan regnskabsmetoden faktisk godt være fordelagtig. Det skyldes, at der efter denne metode kan fratrækkes den andel af udgifterne til grundskyld og dagrenovation, som forholdsmæssigt kan henføres til de udlejede uger, ligesom der kan opnås nedslag i ejendomsværdiskatten for samme periode. Disse muligheder gælder ikke for dem, der bruger bundfradragsmetoden.

Regnskabsmetoden indebærer, at ejeren skal udarbejde et egentligt regnskab for udlejningen. Et regnskab, hvori samtlige lejeindtægter inklusive betaling for el, vand og varme samt for rengøring skal indgå, men hvor der også kan fratrækkes alle udgifter forbundet med udlejningen. I regnskabet kan desuden fratrækkes afskrivninger på udgifter til køb af møbler og andet inventar – bortset fra hårde hvidevarer – samt udgifter til vedligeholdelse af den slags skriver registreret revisor Steen Gilfelt.

Bundfradragsmetoden
For dem, der udlejer via et bureau, opgøres det skattepligtige overskud i 2023 som 60 % af den del af lejeindtægterne – inklusive betaling for forbrug – der overstiger et beløb på 44.500 kr. Dem, der selv står for udlejningen, opgør det skattemæssige resultat efter samme principper, men har kun et bundfradrag på kun 12.200 kr.