Skip to main content Skip to search

REVISION

Registreret revisor

Vi reviderer din årsrapport efter kravene i dansk lovgivning og efter de internationale standarder eller efter den nye standard om udvidet gennemgang. Vi anvender nøgletal fra vores revision til sparring og rådgivning.

ÅRSRAPPORTER

Vi hjælper med regnskabet

Vi opstiller din årsrapport efter årsregnskabslovens bestemmelser og leverer et færdigt regnskab med specifikationshæfte og skatteberegning. Vi holder et eller flere regnskabsmøder i løbet af året, hvor vi gennemgår periodebalancen og når vi kommer til årsrapporten er der ikke de store overraskelser. Vi drøfter dine forventninger til det kommende år.

RÅDGIVNING

Skat, selskaber, m.m.

Vi rådgiver om skattemæssige forhold, generationsskifte, virksomhedsomdannelse og omstruktureringer i selskaber. Fortæl os om dine ideer og vi vil være din tætte faglige sparringspartner. Vi rådgiver om den løbende drift af din virksomhed, herunder også drifts- og likviditetsbudgetter.

BOGFØRING, LØN & ADMINISTRATION

Bogføring, beregning, moms, m.m.

Vi hjælper dig med den løbende bogføring, beregning og indberetning af moms, skat og løn via vores samarbejdspartnere. Vi giver dig løbende rapportering og sparring fra din revisor, så du altid er ajour med dine regnskabstal og ikke er bagud med skatterne.

Aktuelle Artikler

SAMARBEJDSPARTNERE

Erhvervsnetværk

  • buildproplus
  • buildproplus