Skattefrie godtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer

Steen Gilfelt kan fortælle om Skattefrie godtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer

Der er muligheder for udbetaling af skattefrie godtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer og frivillige gælder for alle former for foreninger o.l. Stor glæde og praktisk betydning.

Satserne for 2023 er:


Reglerne om skattefrie godtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer og hjælpere gælder for alle former for foreninger. Så reg. revisor Steen Gilfelt vil gerne pointere at det ikke kun for idrætsforeninger og øvrige sportsklubber, men fx også for grundejerforeninger, andelsboligforeninger, bridge- og golfklubber, kunstforeninger samt for lokale afdelinger af politiske partier. Også af f.eks. Lions Club og Rotary m.fl. iflg. reg. revisor Steen Gilfelt

Man skal dog være opmærksomme på at godtgørelsen på de 2.050 kr. til dækning af udgifter til særlig beklædning kan dog ikke udbetales til bestyrelsesmedlemmer og hjælpere i foreninger og klubber, hvor sådan påklædning ikke er påkrævet. Men siger vel sig selv iflg. Steen Gilfelt

Ingen krav om dokumentation
Landsskatteretten har i en afgørelse fra 2011 fastslået, at udbetaling af godtgørelserne kan ske, uden at modtagerne fremlægger nogen form for dokumentation for størrelsen af deres faktiske udgifter.

Det er ikke et krav, at der udbetales skattefrie godtgørelser til alle bestyrelsesmedlemmer og frivillige hjælpere og med lige store beløb. Udbetales der mindre beløb, er de også skattefrie. En formand og en kasserer må således gerne modtage større skattefrie godtgørelser end menige bestyrelsesmedlemmer, hvis blot maksimumbeløbet ikke overskrides. Til gengæld er det for alle et ufravigeligt krav, at det ulønnede arbejde udføres som led i foreningens skattefrie virksomhed.

Også skattefrie kørepenge
Ulønnede bestyrelsesmedlemmer m.fl. kan naturligvis også få udbetalt skattefrie kørepenge for kørsel i foreningens tjeneste. Revisor Steen Gilfelt gør særlig opmærksom på at den særlige 60-dages-regel gælder ikke for den slags kørsel. Det betyder, at der fx kan udbetales skattefrie kørepenge for turen til og fra klubhuset, uanset hvor mange gange turen køres. Der kan i 2023 udbetales 3,73 kr. pr. km for de første 20.000 km og 2,19 kr. pr. km for eventuel kørsel herudover.

 fra Gilfelt Revision ApS.