Digitale kasseapparater til detail- og servicevirksomheder

Fra den 1. januar 2024 skal detail- og servicevirksomheder benytte digitale kasseapparater siger registreret revisor Steen Gilfelt.

Fra den 1. januar 2024 bliver alle virksomheder med en årlig omsætning på mindre end 10 mio. kr. pålagt at bruge digitale kasseapparater, men hvis en virksomheds registrering af salg er uregelmæssig, kan myndighederne allerede nu pålægge virksomhederne at overgå til et digitalt salgsregistreringssystem. Her ville Skat allerede nu haft kontakt med disse virksomheder formoder Steen Gilfelt.


Baggrunden for det nye krav

Årsagen er, at Skatteforvaltningen igennem flere år har erfaret en tendens til, at virksomheder i nogle brancher bevidst angiver forkerte oplysninger for at undgå at betale skat og moms. Dette har i høj grad været tilfældet blandt detail- og servicevirksomheder, der har kasseapparater, og som handler med kontanter. Samtidig har bogføring og fakturahåndtering i selv samme typer af virksomheder været af så ringe kvalitet, at kontrol af disse næsten altid har medført udfordringer for myndighederne. 

Skattemyndighederne har ved flere kontrolbesøg hos mere end 900 udvalgte virksomheder lavet skatteopkrævninger for mere end 50 mio. kroner grundet fejl og manglende registreringer. 

Skatteministeriet har igangsat flere tiltag, der skal give yderligere kontrolbeføjelser og dermed stille kontrolmyndighederne stærkere end tidligere mener Steen Gilfelt 

De nye initiativer har deres udgangspunkt i den politiske aftale ”Styrket indsats mod sort arbejde”, som et bredt flertal af Folketingets partier indgik i 2017. Det samme gælder det vedtagne lovforslag fra den 2. oktober 2019, hvor daværende skatteminister Morten Bødskov skærpede kravene til digitale salgsregistreringssystemer i momsbekendtgørelsen. Lovforslaget stiller krav til yderligere digitalisering hos både virksomhederne og udbyderne af digitale salgsregistreringssystemer.

 

Gennemgang af reglerne om digitale salgsregistreringssystemer

I daglig tale kan et salgsregistreringssystem oversættes til et kasseapparat oplyser registreret revisor Steen Gilfelt.

Et standardsystem vil typisk indeholde en iPad-skærm eller monitor, som fungerer som et digitalt kasseapparat, der forbundet til en pengeskuffe, bonprinter og en betalingsterminal til at modtage kort eller mobile betalinger. Herudover skal salgsregistreringssystemet automatisk lagre oplysninger om salg, som kan eksporteres og udleveres digitalt til myndighederne i forbindelse med et kontrolbesøg.

De brancher, der skal overgå til digitale kasseapparater er:

  • Restauranter
  • Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.
  • Cafeer, værtshuse, diskoteker mv.
  • Købmænd og døgnkiosker


Siden sommeren 2021 har Skattestyrelsen foretaget omfattende kontroller hos detailvirksomheder inden for disse brancher. Gennem Skattestyrelsens kontrol er der konstateret uregelmæssigheder som typisk er forekommet ved, at virksomheden ikke har afstemt kassen dagligt, eller fordi man ser andre indikationer på manglende eller slet ingen registreringer af virksomhedens salg.