Moms – undervisning eller foredrag

Sondringen mellem foredragsvirksomhed og undervisning er ikke altid helt enkelt, men er ikke desto mindre vigtig, når det skal vurderes, om en ydelse er momspligtig, lønsumsafgiftspligtig eller fritaget for begge dele siger registreret revisor Steen Gilfelt.

Foredragsvirksomhed er fritaget for både moms og lønsumsafgift, som ”anden kunstnerisk virksomhed”. Hvis et foredrag skal være fritaget for moms, er det en forudsætning, at foredragsholderen har en vis kunstnerisk frihed til at sammensætte foredraget uden at være bundet af, at deltagerne skal tilegne sig en på forhånd defineret viden.

Typisk vil der være tale om foredrag af 1-3 timers varighed, hvor formålet er at underholde, inspirere, delagtiggøre i ny viden/forskning, deltage i offentlig debat og lignende, og hvor foredragsholderen eventuelt har aftalt et eller flere temaer, som foredraget bygger på.

Hvis et foredrag opfylder disse betingelser, skal det altid faktureres uden moms. Det er uden betydning, om kunden er momsregistreret, privatperson, forening mv.

I modsætning til et foredrag, så indebærer undervisning, at deltagerne bibringes en på forhånd defineret viden. Der vil normalt være udarbejdet en lektionsplan/agenda, som er meldt ud til deltagerne på forhånd, og som følges igennem undervisningsforløbet. Derudover vil der blive lagt vægt på, at deltagerne typisk er eller har lejlighed til at være aktive i undervisningsforløbet, ligesom der afhængig af undervisningens karakter vil indgå opgaver, afsluttende tests og eventuelt eksamen.

Undervisning er ikke fritaget for moms, hvis de gennemføres med gevinst for øje. Eksempelvis er faglige kurser, som er rettet mod virksomheder og institutioner omfattet af momspligt, hvis de gennemføres med gevinst for øje. Momspligten omfatter også underleverandører som f.eks. er undervisere, og som fakturerer kursusudbyderen.

Derimod er faglige kurser, som er rettet mod privatpersoner eller mod ikke erhvervsdrivende foreninger, herunder fagforeninger, fritaget for moms. I stedet for moms skal der betales lønsumsafgift.

Derudover er der lagt op til en ændring af praksis, som vil betyde, at momspligten for undervisning udvides væsentligt. Praksisændringen vil betyde, at al specialiseret undervisning/undervisning i enkeltfag vil blive omfattet af momspligt.

Sondringen mellem foredragsvirksomhed og undervisning er overordnet forholdsvis klar, og det er vigtigt, at der er taget stilling hertil, inden der indgås aftale med en kunde om et foredrag eller en undervisningsopgave.

Derudover skal der tages stilling til, om undervisningen er omfattet af momspligt eller er fritaget, men med lønsumsafgift. Denne vurdering er mere kompleks, og så skal man være opmærksom på den kommende praksisændring, hvor momspligten for undervisning udvides væsentligt, mens foredragsvirksomhed uændret vil være fritaget for moms siger registreret revisor Steen Gilfelt fra Gilfelt Revision ApS.