Seniorpræmie

Seniorpræmie Gilfelt Revision oplyser til alle som nærmere sig pensionsalderen følgende: Du er født efter 1954 (over 67 år), og har du nået folkepensionsalderen. Du synes ikke selv, at du er helt færdigt med arbejdslivet, og du har måske lyst til at fortsætte et par år mere med at arbejde. Vælger du det, kan du

Read More »

Oplysningsfristen for alle skatteydere forlænges

Oplysningsfristen for alle skatteydere forlænges Steen Gilfelt gør opmærksom på at Oplysningsfristen for alle skatteydere forlænges frem til 1. september 2020 Vi revisorer og rådgivere er under et ekstraordinært pres i deres arbejde med at løse de akutte udfordringer, der er opstået i erhvervslivet som følge af COVID-19. Skatteministeren har derfor besluttet at udskyde samtlige

Read More »

Ge­ne­ra­tions­skif­te til nedsat gaveafgift

Ge­ne­ra­tions­skif­te til nedsat gaveafgift En betydelig stigning af den nuværende gave- og boafgift ved generationsskifte er lige på trapperne, og derfor er det afgørende for familievirksomheden, hvornår det besluttes, at virksomheden skal overdrages til den næste generation. Det er naturligt at give en gave til den næste generation i forbindelse med skiftet, der således gør

Read More »

Airbnb-aftale træder i kraft 1. juli 2019

Airbnb-aftale træder i kraft 1. juli 2019 Airbnb begynder som den første deleøkonomiske platform at dele oplysninger med skattemyndighederne om danskernes indtægter fra udlejning. Oplysninger vil omfatte udlejning, som foretages efter den 1. juli 2019. Fra 2021 deles oplysningerne helt automatisk i stil med det, som vi kender fra indberetning af indtægter fra sommerhusbureauer i dag.

Read More »

Nye lovændringer – Selskaber

Nye lovændringer – Selskaber Afskaffelse af IVS’er og nedsættelse af minimumskapitalkravet for ApS’er! Så er det mandag, men ikke en hvilken som helst mandag! Det er selvfølgelig dagen efter søndag, men heller en hvilken som helst søndag! Hvorfor? Fordi lovændringerne vedrørende afskaffelse af IVS’er og nedsættelse af minimumskapitalkravet for ApS’er i går blev bekendtgjort i

Read More »

Satser og beløbsgrænser

Satser og beløbsgrænser Vil du se ændringerne for satsninger og beløbsgrænser fra 2018 til 2019? Satser og beløbsgrænser 2018 2019 Skatteprocent, selskaber 22,0% 22,0%       Afskrivninger småaktiver 13.500 13.800 Arbejdsmarkedsbidrag 8 pct. 8 pct. Personfradrag (under 18 år) 34.500 35.300 Personfradrag (fyldt 18 år) 46.000 46.200 Bundskat 11,15 pct. 12,16 pct. Sundhedsbidrag 1

Read More »

Den nye ferielov 2020

Den nye ferielov 2020 Folketinget vedtog, tilbage i januar 2018, en ny Ferielov. Den nye Ferielov træder i kraft 1. september 2020, og det nye begreb ”samtidighedsferie” indføres. Den nye Ferielov er blevet til på baggrund af en udtalelse fra EU-Kommissionen i april 2015 om, at den lange tidsmæssige forskydning mellem optjening og afholdelse af

Read More »