Seniorpræmie

Gilfelt Revision oplyser til alle som nærmere sig pensionsalderen følgende:

Du er født efter 1954 (over 67 år), og har du nået folkepensionsalderen. Du synes ikke selv, at du er helt færdigt med arbejdslivet, og du har måske lyst til at fortsætte et par år mere med at arbejde.

Vælger du det, kan du have ret til en seniorpræmie. Seniorpræmien er et skattefrit engangsbeløb, og du har mulighed for at få enten ét eller to beløb i seniorpræmie afhængigt af, hvor længe du fortsætter med at arbejde. Siger registreret revisor Steen Gilfelt