Den nye ferielov 2020

Folketinget vedtog, tilbage i januar 2018, en ny Ferielov. Den nye Ferielov træder i kraft 1. september 2020, og det nye begreb ”samtidighedsferie” indføres.

Den nye Ferielov er blevet til på baggrund af en udtalelse fra EU-Kommissionen i april 2015 om, at den lange tidsmæssige forskydning mellem optjening og afholdelse af ferie var og er i strid med EU’s Arbejdstidsdirektiv.

Det er værd at kaste et blik på den nye lov allerede nu. Ikke kun fordi den ændrer det grundlæggende princip om den tidsmæssigt lange forskydning mellem optjening og afholdelse af ferie, men også fordi det kan påvirke regnskaberne allerede fra regnskabsåret 2018.

Derfor er det en god investering at få tilpasset forretningsgange, IT-systemer, overenskomster og ansættelseskontrakter allerede nu – og her kan jeg som din rådgiver hjælpe dig.

For loven betyder blandt andet, at arbejdsgiverne i overgangsperioden kan opleve et likviditetstab. Til gengæld vil de fleste virksomheder opleve, at feriepengeforpligtelserne på sigt bliver mindre, end de er i dag.

Den nye Ferielov betyder ikke, at der kommer flere feriedage. Medarbejdere vil også fremover have ret til 25 feriedage på et år, svarende til fem ugers ferie ved en fem-dages arbejdsuge.