Nye lovændringer – Selskaber

Afskaffelse af IVS’er og nedsættelse af minimumskapitalkravet for ApS’er!

Så er det mandag, men ikke en hvilken som helst mandag! Det er selvfølgelig dagen efter søndag, men heller en hvilken som helst søndag!

Hvorfor? Fordi lovændringerne vedrørende afskaffelse af IVS’er og nedsættelse af minimumskapitalkravet for ApS’er i går blev bekendtgjort i Lovtidende.

Og eftersom lovændringerne træder i kraft “dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende”, ja så træder lovændringerne i kraft i dag!

Det betyder, at der fra og med i dag ikke længere kan stiftes nye IVS’er. Det betyder også, at der fra og med idag kan stiftes nye ApS’er for DKK 40.000 – i modsætning til DKK 50.000 som hidtil.

Og så betyder det, at eksisterende IVS’er skal omregistreres til et ApS (med en kapital på mindst 40.000) senest om 2 år. Ellers vil selskaberne blive sendt til tvangsopløsning.

Lovforslag L190 er med andre ord blevet til lov nr. 445 af 13. april 2019 (som først blev bekendtgjort i Lovtidende i går, d. 14. april).

Kontakt os, hvis du vil høre mere