Fradrag og beskatning

Steen Gilfelt kan fortælle om fradrag og evt. beskatning omkring, Padel o.l. samt sponsering af egne børns fritidsinteresser.

Hvis firmaet betaler for enkelte padeltimer, vil det sjældent have skattemæssige konsekvenser for de ansatte. Betaler arbejdsgiveren et årskontingent, vil det til gengæld næsten altid medføre skattepligt.

Sportsfaciliteter, der findes på selve arbejdspladsen – altså på arbejdsgiverens egen adresse – har ingen skattemæssige konsekvenser for de ansatte. Det gælder, uanset om det er et fitnesslokale, en padelbane eller et bordfodbold. At det skal være i firmaets lokaler, skal forstås helt bogstaveligt.

Hvis arbejdsgiveren inviterer alle medarbejdere i firmaet til en gang padel i fritiden og udenfor firmaadressen, vil det være skattefrit for deltagerne, fordi det sidestilles med personalepleje.

Hvis arbejdsgiveren betaler for et årskort til et fitnesscenter eller en padelbane ude i byen, gælder der andre regler. Her er der beskatning siger Steen.

En anden ting som virksomhederne også skal være opmærksomme på, er sponsering af egne børns fritidsinteresser.

Der foreligger en sag i Landsskatteretten hvor virksomheden tabet. Den gælder sponsorater, der direkte eller indirekte er til glæde eller støtte for ejerens børn eller andre nærtstående, stilles der store krav til bevisbyrden for, at sponsoratet også ville være tegnet, hvis de ikke havde været en del af holdet. En bevisbyrde, som sjældent kan løftes.

Så derfor er der meget sjældent skattefradrag, når virksomheder sponserer ejerens børn eller nærtstående familiemedlemmer. Fortsat god sommer fra Gilfelt Revision ApS.