Vil du se ændringerne for satsninger og beløbsgrænser fra 2018 til 2019?

Satser og beløbsgrænser 2018 2019
Skatteprocent, selskaber 22,0% 22,0%
Afskrivninger småaktiver 13.500 13.800
Arbejdsmarkedsbidrag 8 pct. 8 pct.
Personfradrag (under 18 år) 34.500 35.300
Personfradrag (fyldt 18 år) 46.000 46.200
Bundskat 11,15 pct. 12,16 pct.
Sundhedsbidrag 1 pct. Afskaffet
Topskat 15 pct. 15 pct.
Topskat (bundgrænse efter AM-bidrag er fratrukket) 498.900 513.400
Skatteloft (personlig indkomst) 52,02 pct. 52,05 pct.
Restskat (grænse for indregning) 20.100 20.500
Aktieindkomst (skattesatser under/over progressionsgrænsen) 27/42 pct. 27/42 pct.
Aktieindkomst (progressionsgrænse) 52.900 54.000
Jubilæumsgratiale/ fratrædelsesgodtgørelse (bundgrænse) 8.000 8.000
Lønmodtagerudgifter (bundgrænse) 6.100 6.200
Personalegoder (bagatelgrænse) 6.100 6.200
Beskæftigelsesfradrag (procent) 9,50 pct. 10,10 pct.
Beskæftigelsesfradrag (maksimalt) 34.300 37.200
Værdi af fri bil (bilens værdi indtil 300.000 kr.) 25 pct. 25 pct.
Værdi af fri bil (bilens værdi over 300.000 kr.) 20 pct. 20 pct.
Værdi af fri telefon, computer og internet 2.800 2.800
Kostgodtgørelse (pr. døgn) 498 509
Logigodtgørelse (pr. døgn) 214 219
Ejendomsværdiskat (ejendomsværdi indtil 3.040.000 kr.) 1 pct. 1 pct.
Ejendomsværdiskat (ejendomsværdi over 3.040.000 kr.) 3 pct. 3 pct.
Sommerhusudlejning, bundfradrag 11.000/21.900 11.200/22.400