En betydelig stigning af den nuværende gave- og boafgift ved generationsskifte er lige på trapperne, og derfor er det afgørende for familievirksomheden, hvornår det besluttes, at virksomheden skal overdrages til den næste generation.